Huis kopen in Italië

Een huis kopen in Italië is nooit een wandeling, maar een huis kopen met de hulp van een ervaren makelaar betekent degelijk en rustig slapen .

De hulpverlening van MARCHECOUNTRYHOMES.COM , gespecialiseerd in verkoop van huizen en plattelandshuisjes in de streek van de Marken , is een garantie voor een goede koop , want je zal altijd informaties bekomen over eventuele juridische kwesties .

Als u een ​​huis moet restaureren, is het belangrijk dat u weet dat het te betalen belasting ( urbanisatie kosten ) varieert van gemeente tot gemeente . De deskundigen van MARCHECOUNTRYHOMES.COM zullen u vooraf informeren over dit zeker niet te smaden bijkomstig aspect .

1) Als er een woning is die u bevalt , en je hebt besloten dat het ” de juiste ” zal zijn , vooraleer u het vastlegt met een aanbetaling en een kontrakt ondertekent in het agentschap, laat u zich eerst een kadastale controle van kadastergegevens en de kadastrale plannen bezorgen – deze alleen hebben waarde – andere plattegrondsgegevens zijn niet geldig. Het plan moet de provincie aanduiden waartoe het behoort en met name de stad waar het huis zich bevindt, met zijn indeling en kadastraal inkomen .

2) Bod van aankoop: beter indien het ondertekend is voor “gezien” door middel van een formulier in te vullen in het immobiliënkantoor.

In het voorstel zal de juiste indeling van het huis worden aangegeven ( blad en deeltjes )​​, de naam en het adres van de eigenaar , evenals de biedprijs . In het voorstel van aankoop worden garanties van conformiteitsattest van naleving van de stedelijke huisvesting en de overdracht van onroerend goed van personen en materiële goederen, hypotheken en schadelijk transcripties vereist . Bij de ondertekening van de aankoop volgt een aanbetaling – meestal een cheque uit te geven aan het agentschap – als een demonstratie van ware interesse in het goed. In het voorstel staat ook dat men het pand gezien en bezocht en naar wens in de ware staat en naar recht bevonden heeft .

2a ) Let op : in de kadastrale gegevens wordt de categorie van het huis aangegeven dat ondergebracht moet worden in de categorie ” A ” (www.catasto.it) vanaf ” A / 1″ tot ” A/11 ” – van deze categorieën wordt de gemeentelijke belasting op onroerend goed berekend . Aandacht, woningen moeten binnen deze categorie “A” vallen . Meestal naast het huis is er een garage , magazijn of schuur, en dit is geclassificeerd als “C” . Als het goed is geclassificeerd als “B , D of E” wees voorzichtig, het is goed om te weten wat u te wachten staat .

3) In het bod van aankoop is de datum van ondertekening voor “gezien”van het Preliminair Kontrakt en verder de Notariële Akte aangegeven.

4) Het Voorverkoop : in deze fase aangekomen betekent het dat u al een notaris gekozen heeft dewelke de opdracht heeft gekregen om toezicht te houden op de nauwkeurige situatie in verband met het stedelijk kadaster en hypotheken van de woning die u wilt kopen. Als het eigendom ” het onderzoek heeft doorstaan ” zal de notaris de “onderhandse akte”, of de zogenaamde ” compromesso ” voorbereiden of ook wel bekend als “voorverkoopsakte “. De koper in dit stadium moet een waarborgsom voor bevestiging ( art. 1385 van het Burgerlijk Wetboek ) (www.brocardi.it) , geschat op ongeveer 20 % van het totale bedrag aangeboden en voor aanvaard (vb. € 150.000 dwz de overeengekomen koopprijs = € 30.000 (voorlopige aankoop ) . De waarborgsom overhandigd bij het voorstel van aankoop wordt geretourneerd .

Eenmaal dat de onderhandse akte (preliminair kontrakt) ondertekend is , moet de notaris of de makelaar deze akte registreren bij de Belastingdienst binnen 20 dagen vanaf de datum van ondertekening . De koper moet een taks betalen aan de Belastingsdienst (Agenzia delle Entrate gelijk aan 0,5 % van het bedrag dat aan de voorverkoop ( dwz € 30.000 = € 150 ) + een vaste vergoeding van € 200 + 2 postzegels van € 16 voor elke blad + € 0,52 voor elke bijlage (bijv. kadastrale plannen ) . De vergoeding gelijk aan 0,5 % (vb. € 150 ) wordt in mindering gebracht op de vergoeding van de Registratietaks bij de Notariële Akte.

5) Notariële Akte of Verkoopsakte : Het is belangrijk om te weten dat de Registratietaks , om een ​​huis te kopen in Italië , afhankelijk is of je het koopt als eerste of tweede huis.

Als u het koopt als eerste woning, betekent dit dat u niet de eigenaar bent van andere woningen ( categorie “A” ) in het Italiaans grondgebied, in dit geval zal de Registratietaks gelijk zijn aan 2%, berekend over de kadastrale waarde van het onroerend goed. Om vruchtgebruik te maken van de belastingsheffing van 2 % moet u woonachtig zijn in Italië . ( Als u nog steeds niet woonachtig bent in Italië, maar men wilt er een vaste verblijfplaats hebben is het belangrijk om te weten dat u de woning kunt kopen als een eerste huis en hiermede de hoofdverblijfplaats verwerven van de woning in de gemeente waar het onroerend goed zich bevindt binnen de 18 maanden vanaf de aankoopdatum )

Als je het koopt als tweede huis, is de Registratietaks gelijk aan 9 % berekend over de kadastrale waarde van het onroerend goed .

Als u landbouwgrond koopt is de belasting gelijk aan 12 % van de aangegeven prijs .

De originele verkoopakte wordt geleverd door de notaris, meestal na 2 maanden na de datum van de notariële akte .

6 ) de vergoeding van de Notaris bedraagt ​​ongeveer 2 % van de aangegeven waarde van het onroerend goed.

7) Op het moment van de Notariële Akte zal de eigenaar de certificaten APE hebben overhandigd ( energieprestatiecertificaat ), bewijs van korrekte installatie van elektrische apparatuur, sanitair en verwarming.